Matek F405-VTOL Flight Controller – 25x25mm/35x35mm

product-image

Matek F405-VTOL Flight Controller – 25x25mm/35x35mm

70.00

Out of stock

70.00

Availability: Hết hàng SKU: Flight Controllers-Matek-42633567010992 Thẻ: , , , , ,

Mô tả

The MATEKSYS F405-VTOL Flight Controller features 25×25 and 35×35 mounting patterns and weighs 25g. It features a Barometer, BlackBox MicroSD, 6x UARTS, 4x ADC, 12x PWM outputs, 2x PINIO (Camera switch, P101 pad), PDB for 5x individual ESC/Motors, 6.8-30V DC IN (2-6S LiPo), 220A High-precision current sensor, BEC 5V 2A for FC and peripherals, BEC 9V 2A (12V options for Camera/VTX), BEC VX 8A cont. 10A Peak for servos.

Check out all our Flight Controllers and the rest of our Matek Products!

  Flight Controller Specifications

  • MCU: STM32F405RGT6, 168MHz , 1MB Flash
  • IMU: ICM42688-P
  • Baro: SPL06-001
  • OSD: AT7456E
  • Blackbox: MicroSD card slot
  • 6x UARTs,  1x Softserial_Tx option(INAV)
  • 12x PWM outputs
  • 1x I2C
  • 4x ADC (VBAT, Current, RSSI, Airspeed)
  • 1x spare PINIO
  • USB/Beep Extender with Type-C(USB2.0)
  • Built in inverter on UART2-RX for SBUS input
  • Switchable Dual Camera Input

   Flight Controller Firmware:

   • ArduPilot: MatekF405-TE
   • INAV: MATEKF405TE_SD (INAV 5.0 or newer)

   PDB Specifications:

   • Input voltage range: 6.8~30V (2~6S LiPo)
   • Sense resistor: 100A continuous, 220A peak
   • 5x ESC power pads, total 100A continuous
   • Support continuous load of up to 100A on ESC pad near the current sensor resistor
   • Support continuous load of up to 30A & peak of 50A on each ESC pad of Quadcopter
   • Battery Voltage divider 1K:20K (Scale 2100 in INAV,  BATT_VOLT_MULT 21.0 in ArduPilot)
   • Current Senor: 220A,  3.3V ADC  (Scale 150 in INAV,  66.7 A/V in ArduPilot)

   BEC 5V Specifications:

   • Designed for Flight controller, Receiver, OSD, Camera, Buzzer, 2812 LED_Strip, Buzzer, GPS module, AirSpeed
   • Continuous current: 2 Amps

   BEC 9V/12V Specifications:

   • Designed for Video Transmitter, Camera, Gimbal ect.
   • Continuous current: 2 Amps
   • 12V option with Jumper pad
   • for stable 9V/12V output, input voltage should > output voltage +1V

   BEC Vx Specifications:

   • Designed for Servos
   • Voltage adjustable, 5V Default, 6V or 7.2V via jumper
   • Continuous current: 8 Amps,  10A Peak
   • for stable Vx output, input voltage should > Vx voltage +1V

   BEC 3.3V Specifications:

   • Designed for Baro / Compass module and external 3.3V peripherals
   • Linear Regulator
   • Continuous current: 200mA

    Physical Specifications:

    • Mounting: 25 x 25mm-Φ2mm, 35 x 35mm- Φ4mm
    • Dimensions: 45 x 42 x 15mm
    • Weight: 25g  w/ USB/buzzer adapter

     Includes

     • 1 x Matek F405-VTOL Flight Controller – 25x25mm/35x35mm
     • 1x USB(Type-C)/Beep (Passive buzzer) Extender + 20cm JST-SH-6P to JST-SH-6P cable for USB extender.
     • 1x 20cm JST-GH-4P to JST-GH-4P cable for I2C port
     • 1x Rubycon ZLH 35V 470uF capacitor
     • Dupont 2.54 pins  (Board is shipped unsoldered)

      

      Thông tin bổ sung

      Trọng lượng 100 kg

      Đánh giá

      Chưa có đánh giá nào.


      Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.